ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka generalno regulira zaštitu osobnih podataka građana Europske unije. Nova je Uredba stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u državama članicama Unije.
Prema Uredbi svaki građanin Europske Unije sam raspolaže svojim osobnim podacima. Dobiva pravo na informiranje, ispravak, uskraćivanje privole, pravo na preseljenje podataka te pravo na zaborav.

Vodič kroz Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka ,  dodatne informacije potražite na stranicama i Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Pravilnik o videonadzoru

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

Odluka o imenovanju ovlaštene osobe o pristupu podacima sa video nadzora