Vodim te u Kino Valli

Pravilnik nagradnog natječaja „Vodim te u Kino Valli“

Jedan te isti dobitnik može osvojiti karte samo jedanput u mjesec dana.

MEDULIN FM·  SVAKE SRIJEDE U 13.15 SATI , OD STUDENOG 2019. DO SVIBNJA 2020.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.
Nagradni natječaj započinje  01. studenoga 2019. u 08.00i traje do 31. svibnja 2020. do 14.00 sati.
Odvijat će se svake srijede u 13.15 sati ili po potrebi Organizatora putem Medulin FM Facebook stranice.
Nagradni natječaj provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime organizatora, tvrtka Medulinska rivijera d.o.o., dalje u tekstu „administrator“ nagradnog natječaja.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su fanovi/obožavatelji Medulin FM Facebook stranice.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da:
-u razdoblju trajanja natječaja fanovi/obožavatelji navedene stranice na odgovarajući način pristupe zadatku koji se od njih zahtjeva kako bi osvojili nagradu komuniciranu putem Facebook stranice Medulin FM.

Članak 3.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu u jednom natječaju – po 2 ulaznice za projekcije po vlastitom izboru slijedećega dana, svakoga četvrtka u Kino Valli u Puli. Svaki sudionik može ponuditi neograničen broj odgovora ili rješenja unutar jednog nagradnog natječaja no u obzir će se uzeti samo prvi točan odgovor ili rješenje. Odgovori/komentari se ne smiju naknadno uređivati ili editirati.
Pobjednik pojedinog natječaja izabran je od strane tri člana žirija Medulin FM-a.
Administratori mogu ukloniti sudionika iz grupe ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također mogu mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebook-a.

Članak 4.
Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.
Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljen najkasnije u roku od 5 dana nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje facebook Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.
Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.
Nagrade će se moći preuzeti u prostorijama Medulin FM-a, na adresi Centar 58, 52 203 Medulin, 06., 07. i 08. srpnja.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.
Dobitnici će sudjelovati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Medulin FM-a najkasnije u roku 5 (pet) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Voditelj zbirke i Administrator, kao izvršitelj zbirke osobnih podataka (Data Procesor), može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Administrator, Voditelj zbirke I Organizator će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.
Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno zakonu o računovodstvu.
Voditelj zbirke osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Izvučeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim organizatoru. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje zahtijevaju lokalni zakoni

Članak 10.
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11.
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.
Organizator, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook objavama.

U Medulinu, 01.studenoga .2019.

Medulinska rivijera d.o.o.

Organizator