Natječaj za prijem u radni odnos

Medulinska rivijera d.o.o.  raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, 

uz uvjet probnog rada za radno mjesto: 


DOMAR SPORTSKE DVORANE  (m/ž)-  1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Medulinu
Organizacija aktivnosti u sportskoj dvorani i osnovno održavanje opreme u objektu/objektima
 
Znanja i kvalifikacije: 
– SSS, VKV, KV tehničkog smjera   
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– vozačka dozvola B kategorije
– osnovno poznavanje engleskog jezika
– spremnost za rad u poslijepodnevnoj smjeni
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti: 
– prijava na natječaj
– životopis
– ovjerena presliku svjedodžbe
– elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– dokaz o položenom vozačkom ispitu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik. 
 
Zainteresirani kandidati dokumentaciju mogu dostaviti 
na adresu: Medulinska rivijera d.o.o., Centar 223, p.p. 348, 52203 Medulin,
ili e-mail: info@medulinskarivijera.hr, zaključno s 17.listopada 2019.godine. 
Za sve daljnje informacije stojim na raspolaganju.