Natječaj – savjetnik u prodaji oglasnog prostora

Natječaj za radno mjesto
 • Naziv radnog mjesta: Savjetnik u prodaji oglasnog prostora (m/ž)
 • Opis posla: samostalna prodaja oglasnog prostora radia Medulin FM te praćenje oglašivaća nakon prodaje (fakturiranje, akcije i ostalo). Analiza prodajnih rezultata i ostali poslovi u dogovoru s poslodavcem.
 • Nudimo: službeni mobitel, službeno vozilo te službeno računalo
 • Razina obrazovanja: SSS 4 god., VŠS, VSS
 • Traži se radno iskustvo od najmanje 1 godinu
 • Mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom i umirovljenika
 • Mjesto rada: Medulin
 • Vrsta zaposlenja: na određeno uz probni rad od mjesec dana te mogućnost zaposlenja na neodređeno
 • Predviđena plaća je 3.200,00 kn + prijevoz + 10% provizije na ugovoreno oglašavanje
 • Molimo kandidate da se jave isključivo e-mailom na: info@medulinskarivijera.hr sa slijedećim dokumentima

– prijava na natječaj
– životopis
– ovjerena preslika svjedodžbe
– elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– dokaz o položenom vozačkom ispitu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

 • Rok prijave 07. siječnja 2020.