Creativity – osmisli novi vizualni identitet glazbenog festival Rocks&Stars

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

” Creativity – osmisli novi vizualni identitet glazbenog festival Rocks&Stars”. “

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira RTL MUZIČKO IZDAVAŠTVO d.o.o., Zagreb, Krapinska 45, OIB: 41988354066 (dalje u tekstu: Organizator), koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

 1. Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije glazbenog festivala Rocks&Stars@Cave Romane.

 1. Sudionik nagradnog natječaja može biti samostalni grafički dizajner ili dio grafičkog kolektiva bez ograničenja u grafičkom žanru.

 1. Nagradni natječaj traje od 07.06.2019. do 21.06.2019., a realizira se putem WEB prijavnice i Facebook stranice Organizatora.

Članak 3.

PRAVO SUDJELOVANJA

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne osobe, državljani Republike Hrvatske, koje su se do 27.06.2019. godine prijavile na nagradni natječaj prema uputama iz članka 5. ovih Pravila, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji.

 1. Objavom podataka sukladno članku 5. ovih Pravila natječaja, osoba se uključuje u natječaj te se smatra da je pročitala Pravila natječaja i prihvatila ih.
 2. Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci ispravni.
 3. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 4.

NAGRADA

 1. Organizator nudi kao Nagradu 5.000,00 kuna i dvije All inclusive ulaznice za festival Rocks&Stars@Cave Romane.
 2. Sudionici ovog nagradnog natječaja nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima natječaja.
 3. Nagrada se ne može zamijeniti za druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 5.

NAČIN SUDJELOVANJA

 1. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je popuniti WEB prijavnicu na službenoj stranici Organizatora, 
 2. Prijave se predaju od 14.06.2019. do 27.06.2019. 
 3. Potpuna prijava treba sadržavati ime osobe, podatke ili kontakt osobe, telefonski broj, e-mail te dokument s grafikom/vizualom.

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA

 1. Natječaj traje od 14.06.2019. do 28.06.2019. U svrhu glasanja Sudionici će grafiku/vizual poslati na mail marketing@caveromane.com i na službenu Facebook stranicu Organizatora (https://www.facebook.com/RTLmusichrvatska/) ili (https://www.facebook.com/RocksAndStarsAtCaveRomane/)
 2. Dobitnik će biti proglašen 28.06.2019., a odabrat će ga stručni žiri sastavljen od pet članova.

ČLANAK 7.

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 28.06.2019. tijekom dana na Facebooku stranici i WEB-u Organizatora i press konferenciji festivala Rocks&Stars@Cave Romane.

ČLANAK 8.

PREUZIMANJE NAGRADE

 1. Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem kontakta koji je ostavljen prilikom prijave.

 1. Objavom grafike/vizuala prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku.

ČLANAK 9.

PUBLICITET I PRAVO KORIŠTENJA VIZUALA

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena i ostali podaci, a osobito grafika/vizual  poslane Organizatoru koje su nastale kao posljedica nagrade iz čl. 4. ovih Pravila, mogu od strane Organizatora javno objavljivati i koristiti bez naknade u tiskanom, slikovnom i video materijalu, u svim medijima (radio, televizija, web itd.) bez vremenskog, teritorijalnog ili sadržajnog ograničenja, uključujući i za potrebe promocije Organizatora i Natječaja.