Dokumenti

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće za 2023

Izvješće za 2022.
Izvješće za 2021.
Izvješće za 2020.
Izvješće za 2019.

Planovi poslovanja

I. izmjene i dopune financijskog Plana poslovanja za 2024. godinu.

Financijski Plan poslovanja za 2024. godinu.

Plan poslovanja za 2023.

Plan poslovanja za 2022.

I izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2021. 
Plan poslovanja za 2021.

II izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2020.    
Plan poslovanja za 2020.

I izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2019.  
Plan poslovanja za 2019. 

Plan poslovanja za 2018.

Financijska izvješća

Godišnje financijsko izvješće za 2023.

Godišnje financijsko izvješće za 2022.

Godišnje financijsko izvješće za 2020.

Godišnje financijsko izvješće za 2021.
Godišnje financijsko izvješće za 2019.
Godišnje financijsko izvješće za 2018.


Izvješća o poslovanju

Izvješće za 2019.
Izvješće za 2018.
Izvješće za 2017.

Popis donacija

Popis donacija 2021.