Oglašavanje na javnim površinama

 
 
Medulinskoj rivijeri d.o.o. povjereno je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i gospodarenja informativnim punktovima na području Općine Medulin.
U tom se kontekstu prvenstveno uređuje oglašavanje na javnim površinama i općim dobrima, kao što su plakatna mjesta, svlačionice na plažama, autobusne čekaonice, informativne table i ostale oglasne površine.
 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge održavanja i gospodarenja komunalnim info punktovima OM
Godišnji plan održavanja i gospodarenja komunalnim informativnim punktovima za 2020. godinu.

Godišnji plan održavanja i gospodarenja komunalnim informativnim punktovima za 2021. godinu.

Presvlačilišta:

Plakatna mjesta: