Odnosi s javnošću

Medulinska rivijera pruža usluge komunikacijskog savjetovanja u odnošenju s medijima, vanjskim i internim javnostima, investitorima, kupcima, tržišnim i drugim interesnim skupinama. To su usluge pisanja medijskih priopćenja, uređivanja i objave tekstova u elektronskim i tiskanim medijima, suradnja sa lokalnim televizijskim i radio postajama, web portalima, tiskom i target skupinama. U smislu integriranog komunikacijskog pristupa, uz upravljanje komunikacija na društvenim mrežama, tu je i planiranje medijskog oglašavanja te ponuda voditeljskih usluga moderiranja poslovnih evenata i zabavnih manifestacija.