Manifestacije

Želja je da jedna od prepoznatljivosti Medulinske rivijere bude izvrsnost u organizaciji i promidžbi kulturnih manifestacija, zabavnih programa i sportskih događanja po kvaliteti domaćih i stranih izvođača, tehničkoj i logističkoj osnovi svih programa, bilo da se radi o koncertima, festivalima, tematskim danima, poslovnim eventima ili sportskim natjecanjima i turnirima.

Medulinska rivijera u svojem je programu rada predvidjela i revitalizaciju kamenoloma Cave romane u Vinkuranu, a sve s ciljem otvaranja posve nove multidisciplinarne lokacije, koja bi turističkoj destinaciji medulinske rivijere i južne Istre dala novu vrijednost i dimenziju. Osim kulturnih priredbi i koncerata, u kamenolomu su predviđeni i sportski sadržaji poput slobodnog penjanja i akrobatskih disciplina.