Grafika i izdavaštvo

Medulinska rivijera prikuplja informacije, uređuje, oblikuje, tiska i distribuira besplatni općinski glasnik MedInfo po naseljima Općine Medulin. Glasnik izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.500 primjeraka. Formati oglasnih modula u glasniku MedInfo.

Promidžbena djelatnost obuhvaća usluge grafičkog oblikovanja i tiska raznih promotivnih materijala (letaka, plakata, brošura, naljepnica, promo artikala i drugih) te izdavačke usluge.

Djelatnost promidžbe, grafičkog oblikovanja i izdavaštva vodi se visokim profesionalnim standardima izvedbe i najboljim tržišnim praksama.