Oglašavanje na javnim površinama

Razno

Medulinskoj rivijeri d.o.o. povjereno je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i gospodarenja informativnim punktovima na području Općine Medulin. U tom se kontekstu prvenstveno uređuje oglašavanje na javnim površinama i općim dobrima, kao što su plakatna mjesta, svlačionice na plažama, autobusne čekaonice, informativne table i ostale oglasne površine.  

Katalog plakatnih mjesta na području Općine Medulin

Cjenik usluga plakatiranja 

Katalog presvlačilišnih mjesta na pažama Općine Medulin

Cjenik usluga oglašavanja na presvlačilištima/plažama Općine Medulin